<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה משה קצב
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

משה קצב

נשיא המדינה


אני מודה לכם על הדוח שהואלתם לשלוח אלי אודות הפעילות הענפה של המרכז התורני לחקר שאלות הזמן של עמותת "עורה כבודי" ע"ש אביך הרב לורד ישראל (עמנואל) יעקובוביץ זצ"ל, מנהיגה של יהדות בריטניה, ומשבח אתכם על פעילותכם הענפה.

השסע הגדל בין שומרי תורה ומצוות לחופשיים על כל זרמיהם פוגע בחברה ומסכן את חוסננו הלאומי. יש חשיבות לאומית רבה בגישור בין חלקי החברה, בשמירה וחיזוק אופייה היהודי-דמוקרטי של המדינה ובסולידריות הפנימית.

אני תומך ביעדים שהצבתם לעצמכם ומזדהה עם השקפתכם בדבר המחויבות העליונה של החברה החרדית לקיום התורה בישראל בטוהרתה, הכוללת מחויבות לשמירת האחדות הפנימית והזהות היהודית של כל בית ישראל.

אכן יש צורך בהערכת מצב מקיפה ובחינת דרך מעמיקה כדי להציג את האפשרויות המעשיות בפני גדולי התורה, ולקבל את תמיכתם.

אני מאחל לך ולעמיתך הצלחה רבה בדרך החדשה, האחראית והאמיצה שאתם מפלסים בציבור החרדי, להידברות והגברת ההבנה והשלום בין ציבור זה לציבור החילוני בישראל.

בברכה,

משה קצב

 10) באוגוסט 2003)

 

     


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues