<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה הכנסת
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

הכנסת

לשכת השר לענייני חברה ותפוצות

אות הוקרה לשנת העצמאות תש"ס
מוענק לעמותת עורה כבודי (מייסדת המרכז התורני לחקר שאלות הזמן)

מנימוקי השופטים: עמותת עורה כבודי מפלסת דרך חדשה בציבור החרדי – דרך של הידברות והגברת ההבנה וההסכמות בין הציבור החרדי לציבור החילוני בארץ. עמותת עורה כבודי פועלת נמרצות להגברת המוכנות והיכולת החרדית להשתתף בתהליכי ההידברות בארץ.

עמותת עורה כבודי, בשיתוף מכון ואן ליר, מיסדה מוסד חדש בירושלים – "שיח בין עולמות". במסגרת הפעילות במפעל זה נפגשים לדיונים משותפים נציגים מהחברה היהודית על גווניה השונים: חרדים דתיים וחילוניים, לדיונים בנושאים הקשורים לרקמת חיינו המשותפת, מתוך כבוד הדדי ומתוך הכרה שאין הכרח להסכים על דרך אחידה אלא על דרך משותפת תוך הגברת הסולידריות הבסיסית בעם היהודי.

על פעילות זו מוענק אות הוקרה לעמותת עורה כבודי מלווה בברכת הצלחה בהמשך הדרך הארוכה והמפותלת.

יושב ראש הכנסת
ח"כ אברהם בורג
השר לענייני חברה ותפוצות
הרב מיכאל מלכיאור

(ב' באייר תש"ס)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues