<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה יצחק לוי
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

יצחק לוי

(לשעבר) שר החינוך התרבות והספורט

קבל נא את ברכותיי החמות על הפעילות הענפה של עמותת עורה כבודי.

במהלך החיוני, ההולך ומתרחב, של הרחבת מעגלי ההידברות בין איש לרעהו ובין הקהילה לחברתה, ניכר מקומה המרכזי של עמותת עורה כבודי בהבאת הקול החרדי, באופן מכובד ומרשים, לפני אישים וקבוצות מכל גוני החברה היהודית

עמותת עורה כבודי העושה לקידום התמודדות המחשבה החרדית עם שאלות הזמן והעוסקת בהרחבת ההיכרות וההידברות עם הציבור החרדי היא נכס של ממש בעת הזאת ואשמח לראותה הולכת ומתפתחת בעת הקרובה.

בברכה רבה וכל טוב סלה,

יצחק לוי

 28) בדצמבר 1998)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues