<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה אהוד אולמרט
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

אהוד אולמרט

(לשעבר) ראש העיר, ירושלים

לכבוד הרב שמואל יעקובוביץ,

בביקור שערכת בלשכתי בלוויית סגן שר החינוך, חה"כ שאול יהלום, וסגניי ראש העיר מר שמואל שקדי ומר אורי מקלב, דיווחת אודות הקמת "מכון הרב הראשי הלורד יעקובביץ לחקר שאלות הזמן", ועל כך אני שמח.

ראשית, הנצחתו של אביך, הרב הלורד יעקובוביץ ז"ל, שהוסיף כבוד ליהדות ולעם היהודי, הינה מעשה שמוסיף לירושלים ולעולמה הרוחני. הכרתי את הרב והרבנית, שתיבדל לחיים ארוכים, ואני יודע עד כמה היו מעיניהם תמיד לטובת ארץ ישראל וירושלים.

כמו כן, המגמות הגלומות בתוכנית המכון, הינן חשובות ומרכזיות בחיי העם היהודי, ועשויות לתרום רבות לרוח האחדות הנדרשת כל-כך בימים אלו, ולהצגת העולם והציבוריות החרדית בדרך חינוכית ליתר חלקי האוכלוסייה היהודית בארצנו.

אני מעריך מאוד את פעילותך הענפה לטיפוח שיח אמיתי ויסודי בין היהדות החרדית לבין הציבור הכללי בישראל ובעם היהודי, תוך מחויבות ברורה לחיזוק האחדות הבסיסית של כל בית ישראל.

גיבוש פעילות זו, לכדי הקמת מוסד בעל שיעור-קומה תורני, עם הכרה ציבורית רחבה, נוסך תקווה לאחדות חזקה יותר של כל בית ישראל.

כפי שקבענו בפגישה, סגניי ואני נשמח לסייע בהקמת המכון בכל דרך אפשרית. בכוונתי לפעול באופן אישי וישיר, בארץ ובחו"ל, על מנת לסייע בגיוס התמיכה הנדרשת לשם הקמת המכון, ואברך כל מי שיסייע בידינו בעניין זה.

 בברכה,

אהוד אולמרט

10) במרץ 2000)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues