<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה-פרופ' שלום רוזנברג
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

פרופ' שלום רוזנברג

במשך השנים האחרונות עבדתי עם הרב יעקובוביץ במסגרות שונות ולמדתי להוקיר את מפעלו המבורך. לפנינו אדם המנסה לגשר בין רבדים שונים באוכלוסייה הישראלית שתהום מפריד ביניהם. כבמפעלים הנדסיים מסוימים את הגשר צריך להתחיל לבנות משני הצדדים. ועלינו לקבוע שיוזמתו לעזור לבנות את הגשר גם מהצד החרדי יש בה משום חידוש ואף לא מעט העזה. ביוזמתו זאת הצליח הרב יעקובוביץ למשוך אחריו קבוצה לא מבוטלת של אנשים חשובים מהמגזר החרדי ולפתוח אתם לדו-שיח פורה עם יתר רבדי האוכלוסייה.

אולם, הרב יעקובוביץ עוזר גם לבנות את הגשר מהצד השני. כרב הוא בעל תרבות דתית קלאסית מקיפה ועמוקה. אולם לעולם זה הוא מחבר גם את היותו בן התרבות האירופאית, תרבות שינק בבית אביו ז"ל, הרב הראשי לאנגליה, ולשני מעלות אלו מוסיף הוא רגש אחריות לכלל ישראל ולמדינת ישראל. אין ספק שמפעלו מבורך, ואני תקווה שישא פרי כדי להביא לשלום בית ולפיוס בתוך עמנו דווה-המחלוקת והקרעים.

בברכה,

פרופ' שלום רוזנברג
האוניברסיטה העברית

(כ"ח ניסן תש"ס)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues