<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה-שהרבני אליהו
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

שהרבני אליהו

דו-שיח
התנועה להתקרבות בין חילוניים ודתיים

תנועת דו-שיח, ששמה לה למטרה להרבות הידברות בין כל חלקי העם ובכללם המגזר החרדי, רואה ברב יעקובוביץ דמות מופת לעשייה למען ההידברות והסובלנות בעם, וכן צוהר לעולם החרדי. פעמים מספר הרב יעקובוביץ השתתף בפעילויות התנועה ולעיתים ייעץ בתחומים שונים לגבי המגזר החרדי. נכונותו לעזור, לתמוך ולהביא דברי חכמה מעולמו הוא, ולהציגם מול חברים השונים ממנו בהשקפתו, לוו בפתיחות רבה, סבלנות וסובלנות וחיפוש תמידי אחר המשותף והמאחד, תוך שמירת והדגשת העקרונות הבסיסיים של עולמו.

 בכבוד רב,

שהרבני אליהו

יו"ר דו-שיח

12)  במרץ 2000)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues