<%@Language=VBScript Codepage=65001%> <% iWebsiteID=2 %> מכתבי תמיכה דדי צוקר
צור קשר

מכתבי תמיכה
 

דדי צוקר

(לשעבר) חבר כנסת, מר"צ

נזדמן לי לקחת חלק בפעילות משותפת עם הרב יעקובוביץ במספר אירועים, או צמתים, בשנים האחרונות. בכל אותם מקרים היה מדובר בפעילות שבה לא הייתה הופעתו של אזרח מן המגזר החרדי, מובנת מאליה. להיפך, השתתפותו בהם היתה כרוכה בתעוזה.

הרב יעקובוביץ נטל על עצמו תפקיד לא פשוט; מצד אחד דוברה של יהדות חרדית מול אישים וקבוצות שאין להם תמיד חיבה יתרה למגזר זה. ומן הצד השני, הוא נטל על עצמו להביא את העמדה הממלכתית, הדמוקרטית אל העולם החרדי שאיננו מבסס את אורחות חייו על אדנים אלו.

ניכרת ברב יעקובוביץ צמיחתו וגדילתו בבית שהכיר היטב את העולם החילוני והדמוקרטי ולא פיתח כלפיו איבה או בוז. גם זו מעלה שאין לבטלה.

התעוזה של הרב, האופן שבו הוא מבטא ומייצג את עקרונות העולם החרדי מול עולם זר, והצורה הגאה בה הוא מבקש להשיג הבנה, ראויים לציון ציבורי ולשמש מודל למי שמבקשים לטפח ולעודד סולידריות מסוג כלשהו.

בתודה,

דדי צוקר

(1 במאי 2000)


English
דף בית
מי אנחנו
מחקרים
פעילות שוטפת
מכתבי תמיכה
מַאֲמָרים
צור קשר

 
 
 
© <% = year(now) %> www.jici.org Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues - Contact us
Copying for fair use purposes is allowed provided the source is cited as: The Harav Lord Jakobovits Torah Institute of Contemporary Issues